KLACHTEN PROCEDURE

FIT! sportmassage streeft naar een perfecte dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u! Een persoonlijk gesprek leidt meestal al tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen. Deze klachtenprocedure bevat informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities
1.1. Klacht Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van FIT! sportmassage.
1.2. Klant Elke afnemer van een dienst van FIT! sportmasage.

2. Indienen van een klacht U kunt uw klacht schriftelijk indienen.

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

• uw naam, adres en woonplaats

• de datum waarop u uw schrijven verstuurt

• een heldere beschrijving van uw klacht

• eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken. Hoe meer relevante informatie u      verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen.                                                                                                                                                          Uw klacht kunt u sturen naar: FIT! sportmassage  Postbus te weesp 

3. Behandeling van uw klacht. Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging.

4. Reactie op uw klacht. U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Mocht u onverhoeds niet tevreden zijn over het oordeel van onze zijde op uw klacht, dan staat u de Nederlandse rechtsgang ter beschikking, welke onafhankelijk en bindend oordeeld.

Contact info

Fit Wellness
Ambachtsmark 70
1355EE Almere haven
06-26281249
info@fitwellness.nl

fbLogoRound InstagramLogoRound LinkedInLogoRound TwitterLogoRound

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09.00 – 22.00
Zaterdag 09.00 – 17.00
Zondag 10.00 – 14.00

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.